Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

DÖRTYOL ANASAYFA

:

silahruhsat

                                SİLAH RUHSAT HARÇ BEDELLERİ
 
Yivsiz Av Tüfek Ruhsat Harç Bedeli         5 YILIK     35.70      TL
Yivli Av Tüfek Ruhsat Harç Bedeli            5 YILIK    Bulundurma 1.470.90 TL - Taşıma  4.596.50 TL                     
Silah Taşıma Ruhsat Harç Bedeli              5 YILLIK  4.596.50 TL   
Silah Bulundurma Ruhsat Harç Bedeli      5 YILLIK  1.470.90 TL      
 
 
  
 
     6136 Sayılı Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsamaktadır.
 
 
     2559 sayılı PVSK ve İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 32’nci maddesine istinaden İlçemiz sınırları içerisinde açılacak Umuma Açık Yerlerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak işyeri hakkındaki görüş bildirmek ve bu yerlerin denetimi yapmak ile görevli olan birimdir.
 
 
                  Ruhsat  İşlemleri Büro Amirliğinin GörevleriRuhsat  İşlemleri Büro Amirliğinin Görevleri
 
 
1- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin 1/6/1991 tarihli ve 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin ruhsat işlemlerine ilişkin hükümlerini uygulamak,
 
2- 15/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin 10/3/1982 tarihli ve 17629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin ruhsat işlemlerine ilişkin hükümlerini uygulamak,
 
3- 9/5/1995 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Tüzük ve Yönetmelik hükümlerini uygulamak,
 
4- Olağanüstü Hal uygulaması nedeniyle verilmiş olan silah taşıma ve bulundurma ruhsat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 
5- Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönerge ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği hükümlerini uygulamak,
 
6- Büro görev alanına giren diğer konularla ilgili gerekli işlemleri yapmak ile görevlidir.
 
   SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ
 
   Taşıma RuhsatıTaşıma Ruhsatı
   Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
   Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
   Bulundurma Ruhsatı
   Meskende bulundurma ruhsatı
   İşyerinde bulundurma ruhsatı
   Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
   Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
   Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı
 
  
.SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER Can güvenliğinden dolayı 1-Can güvenliğinin tehlikede olduğu veya olacağı gerekçesini açıkça belirten ve Valilikten Emniyet Müdürlüğüne havale ettirilmiş dilekçe. 2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 3-4 adet renkli fotoğraf. 4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 5-Adli sicil sabıka sorgulaması. 6-Doktor raporu (Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 7-İkametgâh İlmühaberi 8-1774 Sayılı Kimlik Bildirimi​
 
 SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
 
 

KAMU GÖREVLİLERİNDEN TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Resmi ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi
3-Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden)
4-Silah İstek Formu     
5-4 Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf  
 
 EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNDEN TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
7-Emeklilik Onayı
 
 
 
BELEDİYE BAŞKANI VE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
7-Bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan  alacakları yazı,
8-Seçim Tutanağı
 
 
 
SARI BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARINDAN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
7-Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınacak resmi yazı,
8-Sarı Basın Kartı Fotokopisi (Noter Tasdikli Olacak)   
 
 SARRAF VE KUYUMCULARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Kuyumcular Odasına kayıtlı olduğuna dair oda kayıt yazısı
10-Kuyumculuk Faaliyeti ile ilgili Vergi Dairesi kayıtlı olduğuna dair  yazı
11-İşyeri İtibariyle Kolluk Tahkikatı
 
 PİLOTLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
 Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu  ve para taşımacılığında görevli olduklarına  dair kurumlarından alacakları yazı,  
 
 ŞİRKET OLARAK FAALİYET GÖSTEREN SARRAF VE KUYUMCULARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
10- Şirketin Ana sözleşmesi
11-Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)
13-Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde)
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı
15-Vergi Levhası
16-Ticaret Odasına kayıt belgesi
17-Kuyumculuk Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair Yazısı
 
 
 BÜYÜK TOPRAK SAHİPLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Sahip oldukları toprak miktarını gösterir  Tapu Sicil Muhafızlığı yazısı.
10-Gerçek Usulde Vergi Mükellefi olduklarına dair Vergi Dairesi Yazısı
11-İl/İlçe Ziraat Odası Başkanlıklarından aldıkları Çiftçilik / Üreticilik Belgesi
12-İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden ne tür Zirai faaliyet gösterdiğine dair yazı
13-Arazilerin olduğu yer ve müracaatçı şahsın Fiilen ve Bizzat arazilerini ekip ekmediğine dair Kolluk tahkikatı
 
 
 BÜYÜK SÜRÜ SAHİPLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER
  
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında Vergi Dairesinde gerçek usulde vergi mükellefi    olduklarına dair vergi kayıt yazı.
10-İl/İlçe Ziraat Odası Başkanlıklarından aldıkları Çiftçilik / Üreticilik Belgesi
11- İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden Hayvan Yetiştiricilik belgesi 
12-Sürülerinin bulunduğu  yer ve müracaatçı şahsın yaptığı iş ile ilgili Kolluk tahkikatı
 
 
 
MÜTEAHHİTLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
10-Şirketin Ana sözleşmesi
11-Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)
13-Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde)
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı
15-Vergi Levhası
16-Ticaret Odasına kayıt belgesi 
17-Müteahhitlik Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair Yazısı
18-İş Bitirme veya İş Durum Belgesi (Noter Tasdikli olacak)
 
 KENDİ ADINA MÜTEAHHİTLİK YAPANLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Müteahhitlik Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
10-İş Bitirme veya İş Durum Belgesi (Noter Tasdikli olacak)
11-Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi
 
 AKARYAKIT BAYİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
10-Şirketin Ana sözleşmesi
11-Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)
13-Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde)
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı
15-Vergi Levhası
16-Ticaret Odasına kayıt belgesi
17-Akaryakıt Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair Yazısı
18-Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi ( Noter Tasdikli olacak)
 
 ARICILARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Ziraat Odası Başkanlığından alacakları Arıcılık işinden dolayı Çiftçilik/Üretici belgesi
10-İl/ilçe Tarım Müdürlüğünden alınan kovan adedini ve Fenni veya Kara kovan balı olup olmadığını belirtir yazı.
11-12 ay içerisinde satmış oldukları en az 2 ton bal'a ait müstahsil makbuzu.
 
 AVUKATLAR VE NOTERLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Avukatların bağlı oldukları Barodan alacakları üyelik belgesi
10-Noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen Noterlik Belgesi. 
 
 CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞINDAN DOLAYI TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER
  
Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge.  
 
 YİVLİ SPOR SİLAHI RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER
  
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sporcu Lisansı.  Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Avcılık belgesi olanlara yivli tüfek taşıma ruhsatı verilir. Ancak, her yıl avlanma harcını yatırdığına dair makbuzu ruhsat veren makama ibraz etmek zorundadır. İbraz etmez ise süresine bakılmaksızın bulundurmaya çevrilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.
 
 
 YİVSİZ TÜFEK RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
 (Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak isteyen vatandaşlar avlanmak istedikleri takdirde ikamet esasına göre Polis ve Jandarma tarafından verilmekte olan Av Tezkereleri yerine geçmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca verilecek AVCILIK BELGELERİ ,avcıların yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurmaları için izin belgesi yerine geçmek üzere de Polis ve Jandarma tarafından YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ verilir.)
 
 AV MALZEMELERİ SATIŞ BAYİLİĞİ YAPMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
İşyerinin kendi mülkiyetlerinde veya kiralandığını kanıtlayan belge,  2521 Sayılı Kanun ve 87/12028 Sayılı Tüzük Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname
 
TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, ZİRAAT ODALARI VE TİCARET BORSALARINDA GÖREVLİ MECLİS ÜYELERİNDEN İSTENİLEN BELGELER
  
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odadan alacakları yazı.ve seçim tutanağı  
 
 DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEMLER YAPMAYA YETKİLİ MÜESSESELERİN SAHİPLERİNDEN  (ŞİRKET ORTAKLIĞI) İSTENİLEN BELGELER
 
 1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Yapmış oldukları işten dolayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı  Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden   alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.
10-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
11- Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi -
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)
13- Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde)
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı
15- Vergi Levhası ve Vergi Dairesine işinden dolayı Vergi Mükellef olduğuna dair vergi dairesi yazı
16-Ticaret Odasına Kayıt Belgesi   
 
 507 SAYILI KANUNA GÖRE KURULMUŞ OLAN BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYON BAŞKANLARI İLE GENEL KURUL ÜYELERİNDEN İSTENEN BELGELER
 
Birlik,  federasyon ve konfederasyon başkanlarından, Yönetim kurullarından alacakları yazı, genel  kurul  üyelerinden, seçildikleri birlik,  federasyon veya konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.

Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş anlar hariç olmak üzere); 

1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması.
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı.ve seçim Tutanağı
 
 

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER
  
91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.

a)  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar.
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
c)  Haklarında Türk Ceza Kanununun 119’ uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
e) Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
i) Kanunun 4’ üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
j) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
k) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak  yerlerde silah taşıyanlar,
l) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
m) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50’ inci maddesinin (c ) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16’ ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15’ nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabe tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12’ nci maddesi uyanıca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2’ inci maddesi gereğince emekli edilenler.
n) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
o) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
ö) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
p) 21 yaşını bitirmemiş olanlar.
 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu