Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

                         OLAY YERİ İNCELEME VE KİMLİK TESPİT BÜRO AMİRLİĞİ

 Meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla, olay yerlerinde delil niteliği taşıyabilecek bulguların çeşitli bilimsel ve teknik yöntemler kullanmak suretiyle araştırılması, tespiti, elde edilen bulguların kayıt altına alınması, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemidir. Olay yeri incelemenin özü delilden suçluyu tespit etmeye yönelik çalışmaların temelidir.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliğinin Görevleri
 
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Grup Amirliği, bulunduğu ilçe sınırları ile kendisine bağlı ilçelerde meydana gelen olayların aydınlatılmasında, bilimsel usullerle iz, eser, emare ve delil elde edilmesi suretiyle suç ve suçlunun tespit ve ispatında teknik hizmet yürütmek üzere;
  
a)Olay yeri inceleme işlemlerini yürütmek, gerektiğinde İl Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünden yardım talebinde bulunmak,
 
b)Olay yeri inceleme çalışmalarını İl Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ile koordine kurarak yürütmek,
 
c)Olay yerinden elde edilen bulgu ve delilleri incelenmek üzere İl Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğüne veya ilgili birimlere usulüne uygun olarak göndermek, inceleme sonuçlarını soruşturma birimine bildirmek,
  
ç)Yapılan olay yeri inceleme çalışmaları ile ilgili her türlü yazılı, sesli ve görüntülü dokümanı usulüne uygun olarak saklamak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 
d)Fizik kimliğin tespiti amacıyla yetkili makamlarca gönderilen şahısların biyometrik verilerini uygun tekniklerle almak ve karşılaştırmak üzere İl Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğüne göndermek,
  
e)Kayıp şahıslara ait cesetler ile diğer kimliği belirsiz cesetlerin ölüm sonrası (post mortem) verilerini toplamak, bu iş için özel olarak geliştirilmiş standart ölüm sonrası bilgi formlarını doldurmak, bu formları usulüne uygun olarak saklamak, kimliği belirsiz cesedin kayıp şahıslardan olup olmadığının tespiti ile biyometrik kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla düzenli olarak ilgili birimlerle koordinasyon kurmak,
 
f)Hizmet alanıyla ilgili çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi olarak görev yapmak,
 
g)Görev alanı ile ilgili olarak gerekli tutanak ve defter kayıtlarını tutmak, gerektiğinde bu kayıtları dijital ortama kaydetmek,
  
ğ)Hizmet alanı ile ilgili eğitim, personel ve lojistik ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek İl Emniyet Müdürlüğüne göndermek,
 
h)Hizmet alanı ile ilgili faaliyet raporları ve istatistikî bilgileri güncel halde tutarak her ayın sonunda İl Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğüne göndermek ile görevlidir.
  
Olay Yeri İnceleme Birimi Tarafından İnceleme Yapılacak Olaylar
 
         Olay yeri inceleme ekipleri, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen olaylarda inceleme ve araştırma yapmakla görevli ve yetkilidir:
 
a)Kasten öldürme, intihar ve diğer şüpheli ölüm vakaları,
 
b) Kimliği belirsiz ceset veya toplu mezar incelemeleri, felaketlerde kimlik tespiti,
 
c) Kasten yaralama, silahla meydana gelen olaylar,
 
ç) Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı,
 
d) Yağma, hırsızlık,
 
e) Bombalama ve patlama olayları,
 
f) Şüpheli yangın ve kundaklama,
 
g) Mala zarar verme,
 
ğ) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,
 
h) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,
 
ı) Ölümle sonuçlanan faili meçhul trafik kazaları,
 
i) Cumhuriyet savcısı tarafından talep edilen diğer suçlar.
 
 

 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu