Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

                                     Muhabere Elektronik Büro Amirliğinin Görevleri

  İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün Telsiz, Telefon, ve haberleşme hizmetlerini yürüterek, birimler arası bilgi aktarımını, 155 Polis İmdat Telefonlarından alınan ihbarların değerlendirmesini yaparak ilgili birimlere bilgi aktarımını sağlayarak vatandaşlarımıza yardımcı olan birimimizdir.

 
1-Emniyet Müdürlüğünde/Amirliğinde bulunan muhabere elektronik sitemlerinin mevzuat hükümlerine göre 24 saat işletmeye açık tutulmasını sağlamak, var ise uzak sistem telsiz sistemlerinin periyodik aralıklarla çevrimlere iştirakini temin etmek,
 
2-Telsiz istasyonlarının birbirleriyle haberleşmelerinde istasyon çağrı adı ve kod kullanılmasını sağlamak, telsiz telefon sistemlerinde çağrı kodlarına ait makam ve görev unvanlarının açık lisanla söylenmemsi hususunda gerekli tedbirleri almak,
 
3-Muhabere ve Çevrim disiplinini temin etmek,
 
4-Gizlilik dereceli konuların telefonla veya telsizle açık olarak konuşulmaması için gerekli uyarıların yapılmasını sağlamak,
 
5-Merkezin yaptığı çevrimlere ve teyitlere zamanında cevap verilmesini sağlamak,
 
6-Olağanüstü durumlarda verilecek telsiz yayın kontrolü uygulamalarını radyo ve televizyonlardan takip ederek merkezin ikazı beklenmeden telsiz yayın kontrol hükümlerini herhangi bir yanlışlığa meydan vermeden uygulamak sistemlerde görevli personeli bu konuda bilgilendirmek ve verilen telsiz yayın kontrolü uygulamasına göre dinleme durumunda beklemek,
 
7-Telsiz konuşmalarını manyetik,dijital veya teknolojinin gelişmesine paralel olarak uygun görülen benzeri ortamlara ve önemli olanları da ilgili deftere kayıt etmek,
 
8-Halk bandı telsizi ve 155 Polis İmdat telefonuna Emniyet Teşkilatının görev alanı ile ilgili yapılacak ihbar. müracaat ve şikayetleri, kabul edip kayıtlarını tutmak ilgili birimlere iletmek, sistemlerin verimli ve güvenli kullanılması için gerekli tedbirleri almak,
 
9-Santral sitemi üzerinden resmi olmayan bir telefon muhaberesi yapılmasına mani olucu tedbirleri almak ve yapılacak şehirler arası telefon görüşmelerini, “Ücretli Telefon Görüşmeleri Kayıt Defterine” işlemek,
 
10-Emniyet Müdürlüğünün ilçe düzeyinde ihtiyacı olan muhabere malzemelerini tespit etmek, tedarik ve ikmal için İl Emniyet Müdürlüğü’ne talepte bulunmak,
 
11-Muhabere Elektronik cihazlarının bakımlarını yapmak veya bağlı bulunulan İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak haberleşmenin devamlılığını sağlamak,
 
12-Emniyet Müdürlüğünün telefon rehberini hazırlamak, değişiklikleri İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmek ve irtibat halinde olunan kurumların numaralarını güncel olarak bulundurmak,
 
13-Muhabere Kurallarına aykırı davrananlar hakkında rapor tanzim edilmesini sağlayarak konuyu ilgililere iletmek ile görevlidir.      
 
 

 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu