Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

DÖRTYOL ANASAYFA

:

Benel Bilgi Toplama Büro Amirliği

                                         GENEL BİLGİ TOPLAMA BÜRO AMİRLİĞİ
                  İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı ile İl, İlçe ve Şube güvenlik kuvvetlerinde kurulan bilgi toplama, büro ve kısımlarının görev, yetki ve sorumluluklarını ve çalışma esaslarını, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğe dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere; suç işlemesi sebebiyle aranmasına karar verilen, kaybolan, yakalansalar dahi bazı suçları işlemiş olan, kamu haklarından yararlanmaları konusunda sınırlama getirilen kişiler ile çalınan, kaybolan, gasp edilen veya bir olaya karışmaktan dolayı aranan ve müsaderesine karar verilip de ele geçirilemeyen motorlu taşıtların, ateşli silahların ve kimliği ıspata yarayan her türlü belgelerin, güvenlik kuvvetleri ile görevli kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak suretiyle kayıtlarının tutulması ve bu kuruluşlar arasında iletişimin sağlanması esas ve usullerini düzenlemektir.Kuruluş amacında belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktadır.   
                                             GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
1-Yönerge’yi hazır bulundurmak, değişiklikleri işlemek, genelge ve emirleri dosyasında muhafaza etmek,
 2-Hakkında form açılması gereken tüm şüphelileri, bilgisayar bağlantısı varsa Bilgi Toplama Programına “HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK” ibaresi ile, bağlantısı yoksa bilgi formu takip cetveline kaydetmek, gerekli bilgi ve belgeleri tamamlandığında  bilgi formlarını açarak Bilgi Toplama Programına veri girişini yapmak, bir adedini il bilgi toplama birimine göndermek,
3-Aranan şahıslar yakalandığında programın suç sayfasında bulunan yakalandı butonuna derhal basmak ve kendi sorumluluk alanındaki  aranır kayıtları ile ilgili olarak, yakalanan şahısların düşüm ve iptal işlemini günlük olarak yapmak,
4-Yönerge’nin 9/b maddesine giren suçları işleyen şahıslar hakkında iptal koşulları oluştuğunda iptal işlemini yapmak ve iptal işlemine esas teşkil eden belgeyi emniyet birimlerinde ilçe ve şubelerde tutmak, jandarma birimlerinde ise İl J.K.lığı Bilgi Toplama Kısmına göndermek,
 5-Meydana gelen olaylarda şüpheliler hakkında dört adet sanık karar takip formu düzenleyerek, bir nüshasını dosyasında muhafaza etmek, üç nüshasını ise soruşturma evrakına eklemek,
 6-Sorumluluk alanı nüfusuna kayıtlı olup başka güvenlik kuvveti bölgesinde suç işlemiş kişilerin aranıyorlarsa yakalanmaları için, yakalanmış iseler işledikleri suçlar ile ilgili bilgileri bölgeden sorumlu karakoluna bildirmek ve değişiklikleri takip ederek bu bilgileri güncel bulundurmak,
 7-Sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup başka güvenlik kuvveti bölgesinde suç işlemiş kişiler ile sorumluluk bölgesinde ikamet etmekte olup yine başka yerde suç işleyen kişilerle ilgili olarak, suç yerince Bilgi Toplama Programı aracılığıyla gönderilen mesajlarda, sanığın bir an önce ele geçirilebilmesi için şahıs hakkındaki güncel bilgileri “Şahıs Diğer Bilgileri” bölümüne kaydetmek. Bilgi Toplama Programına bağlantısı yoksa bilgileri bilgisayara girilmek üzere il bilgi toplama birimine göndermek,
 8-Bağlı karakollar ile emniyet ve asayiş görevi icra eden diğer birimlerin ihtiyaç duyacakları (Suç yeri adlarına göre kayıt cetveli, Sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup başka yerde suç işleyenlere ait listeler ile suç türlerine göre oluşturulacak listeler vb.) bilgileri talepte bulunan birime yazıcı çıktısı olarak vermek,
9-Başka yer güvenlik kuvvetlerince yakalandığı bildirilen ve kendi suç bölgesinde aranan kişilerin yakalama emri ve yokluğunda tutuklama kararının vicahiye çevrilmesini sağlattırmak
 10-Atama veya görev değişikliği halinde bilgi formlarını tutanak karşılığı teslim etmek.
 11-Görev alanına giren konularda bilgi isteyen makamlara Yönerge’de belirtilen esaslar doğrultusunda bilgi vermek
 12-Güvenlik kuvvetlerinin bilgi toplamayla ilgili birbirleriyle ve diğer kurumlarla uyum ve işbirliği içinde çalışmalarına yardımcı olmak,
 13-Hizmetlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan güçlükler, görülen noksanlıklar ve alınması gereken önlemler konusunda öneri formu hazırlayarak  il bilgi toplama birimine iletmek ile görevlidir.

 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu