Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

DÖRTYOL ANASAYFA

:

evrakarsiv

                                                     BELGE YÖNETİM BÜRO AMİRLİĞİ

       Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve alt birimlerine intikal eden her türlü evrak, koli ve dokümanlarının teslim alınması, ilgili birimlere ulaştırılması, muhafazası ile merkezden diğer kuruluşlara, taşra birimlerimize veya taşra birimleriyle diğer kuruluşlardan merkeze sevk edilen evrak ve dokümanların güvenli seri bir şekilde akışını sağlamaktır.

 
          Gizlilik dereceli evrak ve güvenliği yönergesi hükümlerine göre evrakın gizliliğini sağlamak, yıllık posta pulu ihtiyacını tespit etmek, mutemetliğini yapmak ve pul sarfiyatına ilişkin defterler tutmak, gelen giden evrakın günlük, aylık ve yıllık istatistiklerini tutmak, gelen - giden her türlü evrak üzerinde işlem yapmak ve bu hizmetlerin seri, etkin, verimli bir şekilde ve aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev, Çalışma, Yetki ve Sorumluluklarını belirlemektir.
 
 

 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu