Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

                                                    ÇOCUK POLİS BÜRO AMİRLİĞİ 

           Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.
 
           " Polis. yardım isteyenlere, yardıma muhtaç çocuk, alil ve acizlere yardım ve muavenet eder." (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu)
 
        Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere yürürlükteki mevzuat esas alınarak Emniyet Teşkilatının çocuklara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla "Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" 13.04.2001 gün ve 24372 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
        Yeni yapılanma ile Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri Çocuk Şube Müdürlüklerine; Küçükleri Koruma Büro Amirlikleri ise Çocuk Büro Amirliğine dönüştürülmüştür. Bu güne değin Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen korunmaya, yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, sokakta yaşayan, başıboş, terkedilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuklara yönelik hizmetlerin yanı sıra, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların ADLİ-İDARİ tüm suç soruşturmaları da Çocuk Şube Müdürlükleri / Büro Amirlikleri tarafından yürütülmektedir.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Bünyesinde de Çocuk Büro Amirliği olarak {Adreste} faaliyet yürütmektedir.
 
                                            ÇOCUKLARIMIZ HAKKINDA TAVSİYELER
 
•Çocuklarınıza ev anahtarınızı vermeniz gerektiğinde anahtarlığınızda adresinizi ve isminizi belirten bir işaret bulunmamasına dikkat edin.
 
•Okul öncesi çocuklarınızın ev dışında yalnız başlarına dolaşmalarına ve nezaret edilemeyecek yerlerde oynamalarına ( özellikle kalorifer daireleri, bodrumlar, inşaat vb.) izin vermeyin.
 
•Çocuklarınız okula yürüyerek gidiyorsa, bilinen işlek caddelerden, grup halinde gidip gelmeye dikkat etmelerini öğütleyin.
 
•Yabancıların yakınlık göstermesi ve hediye vermelerini kabul etmemelerini, bu gibi girişimlerde bulunanları veya kendilerini rahatsız edenleri hemen en yakın güvenlik görevlisine söylemelerini ve size de mümkün olduğu kadar çabuk haber vermelerini isteyin.
 
•Evden dışarı çıktıklarında, nerede ve kiminle birlikte olduklarını size her seferinde söylemelerini öğütleyin.
 
•Çocuklarınız dışarı çıktığında üzerlerinde fazla miktarda para ve kıymetli eşya bulunmamasına dikkat edin.
 
•Çocuklarınızı mahalledeki oyun alanlarında bile olsa mutlaka gözaltında bulundurun.
 
•Çocukların oynadıkları bölgede alışılmamış şekilde ve sıklıkta dolaşan şahıs ve/veya araçları gerektiğinde en yakın güvenlik kuvvetleri birimlerine bildirin. Mümkün olduğunda kişilerin eşkâllerini ve araçların plaka numaraları ile markalarını ve renklerini tespit etmeye çalışın.
 
•Çocuklarınızı tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri konusunda uyarın.
 
                                                     ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ 
 
1- Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili işlemleri yürütmek,

2-Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukla ilgili olarak, ilgili Cumhuriyet Savcısının emirleri doğrultusunda suçun iz, eser, emare ve delillerini toplamak, ilk işlemleri yapmak ve olayın gelişimine göre diğer birimlerle koordineli çalışmak,

3-Ailesine veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken, hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan veya gözaltında tutulan çocuğun ailesine, ilgili kuruma veya adli mercilere teslimine kadar muhafaza etmek, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,

4-Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek,

5-Suç işlemiş veya suça yönelmiş çocuklar ile korunmaya muhtaç çocukları suça iten etkenlerin tespiti için sosyal çalışmacı tarafından araştırma yapılmasını sağlamak,

6-Çocuk bakım ünitesi kurulmasını önermek ve işletilmesini sağlamak,

7-Nakil giderleri ile muhafaza altındaki veya gözaltındaki çocuğun zorunlu ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerinden karşılanmasını teklif etmek,

8-Nezarethanelerin standartlara uygunluğunu sağlamak,

9-Bu Yönetmelik ve 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne ekli formların her çocuk için doldurulmasını sağlamak,

10-EK-3 de yer alan Çocuk İstatistik Formu’nun aylık ve yıllık olarak düzenlenmesini sağlayarak Daire Başkanlığına göndermek ile görevlidir.
                                                                             ÇOCUK KİMDİR ?
Çocuk: Kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç on sekiz yaşına kadar her insanı ifade etmektedir.
 
 
                                                  KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK KİMDİR?
                   Korunmaya Muhtaç Çocuk: Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan; anasız ve/veya babasız, anası ve/veya babası belli olmayan, anası ve/veya babası tarafından terk edilen, anası ve/veya babası tarafından ihmal ve istismara maruz bırakılıp fuhuş, dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, mülteci, refakatsiz, çalışan ve başıboşluğa sürüklenmese bile ihmal ve istismar nedeni ile mağdur olan çocuğu ifade etmektedir.
 
                             YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUK KİMDİR ?
Yardıma Muhtaç Çocuk: Bakım, sağlık, barınma, eğitim ve öğretim ihtiyacı olan çocuğu ifade etmektedir.

 

                                  BULUNTU ÇOCUK KİMDİR ?
                Buluntu Çocuk: Kanuni mümessili tarafından terk edilmiş veya evinden veya bulunduğu kurumdan kaçmış halde bulunan çocuğu ifade etmektedir.
                               KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN ÇOCUK KİMDİR ?
         Kimliği Tespit Edilemeyen Çocuk: Kimliği bir belge ile veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat edilemeyen veya gösterdiği belgelerin doğruluğundan şüphe edilen çocukları ifade etmektedir.
                                     SUÇ İŞLEDİĞİ ŞÜPHESİ ALTINDA BULUNAN ÇOCUK KİMDİR ?
          Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuk: Suç işlediğine ilişkin hakkında basit şüphe bulunan, bu nedenle Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlık soruşturması yapılan veya hazırlık soruşturması açılmadan kolluk kuvvetinin yaptığı araştırmaya konu olan onbir yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını tamamlamamış çocukları ifade etmektedir.
                            SUÇ İŞLEDİĞİ ŞÜPHESİ ALTINDA BULUNAN ÇOCUK KİMDİR ?
                Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuk: Suç işlediğine ilişkin hakkında basit şüphe bulunan, bu nedenle Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlık soruşturması yapılan veya hazırlık soruşturması açılmadan kolluk kuvvetinin yaptığı araştırmaya konu olan onbir yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını tamamlamamış çocukları ifade etmektedir.
                                                 SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUK KİMDİR ?
                         Sokakta Yaşayan Çocuk: Yoksulluk, aile parçalanması, istismar gibi nedenlerle evlerinden kaçmış ya da uzaklaştırılmış, sokakları mesken edinmiş, sorumlu bir büyüğün korumasından yoksun, aileleri ile bağları gittikçe azalmakta olan ve her tür istismara açık olan çocukları ifade etmektedir.
                                         SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUK KİMDİR ?
                Sokakta Çalıştırılan Çocuk: Aile bütçesine katkıda bulunmak amacı ile sokakta beceri gerektirmeyecek bir işte çalışan, günün büyük bir zamanını sokakta geçirip geçte olsa evlerine dönen, bazen okula devam eden çocukları ifade etmektedir.
                                                  REFAKATSİZ ÇOCUK  KİMDİR ?
                      Refakatsiz Çocuk: Mülteci durumunda olan ve ölüm, kaybolma ve gözaltı gibi nedenlerle aile birliği bozulan ailenin tek başına kalan ve bir yetişkinin refakatinde olmayan çocuğu ifade etmektedir.
 
                                     SUÇ İŞLEDİĞİ ŞÜPHESİ ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR
                      Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların hazırlık soruşturması 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu