Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

DÖRTYOL ANASAYFA

:

cevikkuvet

                          ÇEVİK KUVVET GRUP AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ:
•Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini sağlamak,
•Kamu düzenini bozabilecek nitelikte ki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirleri almak ve bu yerlerde devriye hizmetleri yürütmek,
•Grev ve lokavt sırasında iş yerlerinin tahribe uğramasının ve işgalinin önüne geçmek,
Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerini önlemek,
•Toplumsal olaylarda, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarını tecavüzlerden korumak,
•Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerini almak ve düzeni sağlamak
•Özel Timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonları yapmak gibi yukarıda sıralanan konular ile ilgili olarak kurulmuştur.
•Yukarıda belirtilen konularda meydana gelen kanuna aykırı olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirmek.
 
                                             •ÖZEL TİM AMİRLİĞİ :
 
Özel Tim-Acil Müdahale Grubu personeli,Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini sağlar,kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirleri alır ve bu yerlerde devriye hizmetleri yapar,grev ve lokavt sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne geçer,kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerini önüne geçer,toplumsal olaylarda,grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarını tecavüzden korur,yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirir,Özel Timlerin yer almasını gerektirecek tüm operasyonları yapar diğer Polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde,her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerin alır,ilimizde meydana gelen her türlü toplumsal olayın kanunsuz hale gelmesi halinde ve spor müsabakalarında özellikle saha içerisinde meydana gelebilecek olaylara yasal düzenlemeler doğrultusunda anında müdahalede bulunacak özel eğitimli seçilmiş personelden oluşturulmuş her türlü toplumsal olayda birliklerle birlikte Grup Amirinin emirleri doğrultusunda görev yapar.
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu