Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

                                           ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ​

               İlçede meydana gelen asayiş suçlarının soruşturulması ve faillerinin yakalanması ile görevli, adlî hizmet yürüten, sivil istihkak alan ihtisas birimidir.

 

                  Asayiş Olaylarında Soruşturma Sorumlusu: Şahsa ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda; Bu suçların şüpheli ve sanıklarının, deliller doğrultusunda araştırılması, yakalanması, gözaltına alınması, ifadesinin alınması gibi suç soruşturması işlemlerini yürütmek üzere hizmet içi eğitim almış, yürütülen suç soruşturmasından Cumhuriyet Savcısına ve meslekî amirlerine karşı sorumlu olan, rütbeli emniyet hizmetleri sınıfı personeldir.

 

                                       Asayiş Büro Amirliğinin Görevleri

 
a)Asayiş olaylarını/suçlarını araştırmak ve suç soruşturmasını yürütmek,
 
b)Görev alanına giren suçlarla ilgili olarak suç haritası çıkartmak,
 
c)Nezarethane işlemlerini hukuki, adli ve idari gereklere uygun olarak yerine getirmek,
 
ç)Gözaltında tutulan şüphelilerin/sanıkların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masrafların bütçe ödeneklerinden karşılanmasını sağlamak, sağlık kontrollerini yaptırtmak,
 
d)Büro Amirliğinde bulunan başta nezarethane ve ifade alma odaları olmak üzere soruşturma mekanlarının standartlara uygunluğunu sağlamak,
 
e)Büro Amirliğinde görevlendirilecek personel ile kullanılacak araç ve gereçlerin Asayiş Polisi Meslek Standardına uygun olmasını sağlamak,
 
f)Yurtdışına kaçtığı belirlenen veya kaçma şüphesi bulunan suç şüphelilerini/sanıklarını yakalamak. Yurtdışında olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunan kayıp şahısların bulunması, kimliği belirsiz cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla İnterpol bültenleri çıkarılması için; Şahısların açık kimlikleri, fotoğrafları, parmak izi on parmak basım formları ile şahıslar hakkında verilmiş mahkeme kararının tasdikli bir örneğini Başkanlığa göndermek,
 
g) Asayiş olayları/suçlarının meydana geldiği bölgelerden sorumlu olan Fırat Polis Merkez Amirliği ile bilgi alışverişi yapmak, karşılıklı tutulan kayıtların uygunluğunu kontrol etmek ve değerlendirmeler yapmak,
 
ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde suç soruşturmasında teknik imkanlardan yararlanmak,
 
h) Asayiş suçları nedeniyle yakalanarak ceza alan veya cezaevinde yatan kişilerin cezaevlerine giriş ve çıkışlarında haklarında tutulan bilgileri Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile almak ve meydana gelen olaylarda/suçlarda değerlendirmek,
 
i) Yapılan görevler hakkında personeli düzenli olarak bilgilendirmek ve eğitmek, yetersizliği görülen personelin eğitim alması konusunda ilgili birimlerle irtibat kurmak,
 
ı) Suçlarla/olaylarla ilgili yapılan soruşturmalarda ihtiyaç duyulan ve gerekliliği tespit edilen idari tedbirleri almak,
 
j) Hizmetin kalitesini yükseltmek, mevzuatın eksiksiz ve doğru uygulanmasını sağlamak,
 
k) Görev alanına giren konulardaki ihbar, şikâyet ve müracaatları değerlendirmek,
 
l) Hizmet alanı ile ilgili istatistik, bilgilendirme ve faaliyet raporu hazırlamak ile görevlidir.
 

                                  ŞAHSA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDAN;

 
1-Öldürme,
 
2-Gebe bir kadının isteyerek çocuğunu düşürmesi veya rızası olmaksızın çocuğunu düşürtmek,
 
3-İntihara ikna ve yardım etmek,
 
4-Yaralama,
 
5-Hakaret ve sövme,
 
6-Kolluk kuvvetlerine hakaret veya saldırı,
 

7-Aile fertlerine kötü muamelede bulunmak suçları soruşturmak,
 
                         GENEL EMNİYET VE ŞAHIS GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURAN;

 
1-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa muhalefet,
 
2-Kavgada korkutmak için silah çekmek ve/veya silah boşaltmak,
 
3-Silah taşımak için resmi ruhsatı olsa bile silahı bir çocuğa, silah kullanmayı bilmeyen veya temyize gücü yetmeyen bir şahsa vermek veya taşımasına izin vermek,
 
4-Sahibi olduğu silahın başkasının eline geçmemesi için gerekli önlemleri almamak, kalabalık yerlerde dolu silah taşımak,
 
5-İzin almaksızın meskûn yerlerde, civarında veya genel hizmete açık yollar üzerinde silah atmak suçları soruşturmak,
 

       CEBİR VE ŞİDDET KULLANARAK VEYA TEHDİT ETMEK SURETİYLE BAŞKASININ MALINA EL KOYMAK (YAĞMA)

 
1-Hukuken geçerli bir senedi zorla vermeye veya imza ettirmeye yahut ortadan kaldırmaya zorlamak,
 
2-Yol kesmek,
 
3-Senet vermeye mecbur etmek veya zorla senet imzalatmak,
 
4-Korkutmak ve tehdit etmek suretiyle faydalanmak,
 
5-Rüşvet,
 
6-Zimmet,
 
7-İrtikâp,
 
8-İhtilas,
 
9-Maddi veya manevi bir menfaat temin etmek amacıyla adam kaldırmak, hapsetmek, rehin almak,
 
10-Tehdit,
 
11-Her ne şekilde olursa olsun bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malını yıkmak, yok etmek, bozmak veya malına zarar vermek,
 
12-Kasten yangın çıkarmak ile mesken masuniyeti aleyhine işlenen suçların soruşturulması,
 
 
Mala karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığı suçları dışında kalan hırsızlık suçları ile bu suçlara konu olan suç eşyalarının kullanılması, yapılması, taşınması ve satılması suçlarının soruşturması,
 
Malvarlığına karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığı suçlarının soruşturmasını yürütmek,
 
Yankesicilik, emniyeti suiistimal (kötüye kullanma), karşılıksız yararlanma suçları ile nitelikli dolandırıcılık dışındaki dolandırıcılık suçlarının soruşturmasını yürütmek,
 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun sekizinci babında düzenlenen ırza geçme, ırza ve namusa tasaddi, hayasız hareketler, fuhuş maksadıyla kadın oynatmak ve oynamak, söz atmak, sarkıntılık, kadınlara ait yerlere hile ile girmek, evlenme vaadiyle kızlık bozmak, müstehcen hareketler, yayınlar ve şarkılar, fuhşa teşvik ve aracılık gibi genel ahlaka ve aile nizamı aleyhine cürümler ile Kanunun üçüncü babında düzenlenen kumar oynamak ve oynatmak suçları, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının soruşturmasını yürütmek,
 
Kayıp oldukları gerekçesiyle aranmaları için yakınları tarafından müracaatta bulunulanların yürütülen soruşturma çerçevesinde kaydını tutmak ile yetkili ve görvlidirler. 

 

 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu