Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Yabancilar_izin_ikamet

Giriş
 
İKAMET İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1-Uzun Süreli İkamet…………………………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
ü  Her ay için 300$’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
ü  Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı
ü  Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi
ü  Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin asli ve vekilin kimlik fotokopisi.
2-Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi…………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Her ay için 500$’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
ü  Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı
ü  Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi
ü  Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
ü  İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir
3-Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi…………………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)   
ü  Öğrenim amaçlı vize (Dış temsilcilikten)     
ü  Yeni tarihli öğrenci belgesi
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  İlk müracaatlarda Konsolosluklarımızdan Öğrenim amaçlı vize alınması gerekmektedir.
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
 4-Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi…………………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
----------------------------ÖNEMLİ NOT---------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir
ü  İkamet İşlemleri  İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir. 
5-Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi……………………
A-ÖZEL SEKTÖREDE ÇALIŞMA
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi (montaj’ da gerekmez)
ü  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
ü  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
ü  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
ü  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
B-EV HİZMETLERNDE ÇALIŞMA
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
ü  İşverenin nüfus cüzdanı fotokopisi
 C- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA 
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu çalışma vizesi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)        
ü  Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi veya YÖK yazısı
ü  Kurum  ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
A-B-C ----------------------------ÖNEMLİ NOT---------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
ü  İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir
 6- T.C. Vatandaşı Eşi Yanında………..……………..
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
ü  Evlilik Cüzdanı       
ü  T.C. vatandaşı eşin 1 adet fotoğrafı
ü  T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
ü  ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir
ü  Eşinin olmadığı durumlarda eşinin annesi veya babasının noterden taahhütnamesi.
ü  T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir  
7- İkamet Tezkereli Eşe Refakat ……………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
ü  İlk müracaat işlemlerinde evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir. Uzatmalarda ise Noter Tasdikli tercümesinin aslının fotokopisi gerekir.
ü  ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi
8- T.C. Vatandaşı Çocuğa Refakat…………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yâda T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
ü  T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
ü  ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  İlk müracaat işlemlerinde  çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi
9- İkametli Çocuğa Refakat…………………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yâda İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
ü  Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT-----------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı.
ü  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi
10- T.C. Vatandaşı Anne-Babaya Refakat……………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi    
ü  Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi 
ü  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı
ü  T.C. vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
ü  İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;
ü  Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararı,
ü  Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesi,
ü  Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
ü  Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
11- İkametli Anne-Babaya Refakat……………………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
ü  Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
ü  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.
ü  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı
ü  İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
ü  İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;
ü  Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı,
ü  Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesinin tercümesinin noter tasdikli aslı,
ü  Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı,
ü  Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk  belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.
12- Öğretim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi…….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.  
13- İş Görüşmesi, Ticaret ve Montaj Amaçlı İkamet Tezkeresi……………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi, Ticaret yâda Montaj Amaçlı Vize
ü  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
ü  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
ü  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
ü  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT-----------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.
ü  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
ü  İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir
14- Staj Amaçlı İkamet Tezkeresi………………………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış Staj  Amaçlı Vize
ü  Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge(Antetli Kâğıda).
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
15- Tedavi Amaçlı İkamet Tezkeresi…………………..
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
16- Sportif Faaliyet Amaçlı İkamet Tezkeresi…………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı
ü  Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 17- Sirk Gösteri Amaçlı İkamet Tezkeresi………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
ü  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
ü  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
ü  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
ü  Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
18- Haymatlos Iskat İkamet Tezkeresi………………..
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  İkamet  tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Pasaportu olan şahısların, pasaportun aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisini getirmesi gerekir
19- Zayi - Yıpranma………………………………………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Zayi ’den ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğünden Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir.
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı
ü  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi
20- İkamet Kısaltmaları…………………………………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  İkamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Öğrenim amaçlı ikamet kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.
ü  Çalışma amaçlı ikamet kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen çalışma izni iptal dilekçesi
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi  
21- Akraba Ziyareti………………………………………
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Yanında kalacağı şahsın  noterden taahhütnamesi 
ü  Dış Temsilciliklerimizden alınmış Akraba ziyareti amaçlı vizesi
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.
ü  Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.
ü  Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir. ( Bizzat başvuru ) 
 
22- Misafir Askeri Personel…………………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge
  ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.  
 
23- Akraba Ziyareti……………………………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Yanında kalacağı şahsın  noterden taahhütnamesi 
ü  Dış Temsilciliklerimizden alınmış Akraba ziyareti amaçlı vizesi
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
ü  Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.
ü  Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.
ü  İkamet İşlemleri  İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.
 
 24- Medeni Hal Değişikliği………………………………
ü  Dilekçe
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir
ü  Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
ü  Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi
ü  Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda, ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin  aslı ve fotokopisi.
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.  
 
25- Kimlik Bilgileri Değişikliği………………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
ü  Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 
26- İkamet Adres Değişikliği……………………………
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
ü  Adres değişikliğini belirtir Dilekçe
 ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 
27- İş Adres Değişikliği………………………………….
ü  4 adet vesikalık fotoğraf
ü  Pasaportun aslı
ü  Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
ü  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
ü  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi
  ----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------:
ü  Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 • TGP
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER