Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik-Sürücü Belgesi İşlemleri

Giriş
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
​Sürücü Belgesi Sınıfları ​Trafik Harç Bedelleri
​A, A1, A2, F Sınıfı ​143,70 TL
​B Sınıfı ​433,10 TL
​C, CE, D, G Sınıfı ​722,50 TL
 
SÜRÜCÜ BELGELERİ, KULLANILACAK ARAÇLARIN CİNSLERİNE VE GRUPLARINA GÖRE AŞAĞIDAKİ SINIFLARA AYRILMIŞTIR;
"M" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet (Moped), (2-3-4 tekerlekli) kullanacaklara,
"A" Sınıfı Sürücü Belgesi, 35KW üstü Motosiklet (2-3 tekerlekli) kullanacaklara,
"A1" Sınıfı Sürücü Belgesi, 125CC kadar motosiklet (2-3 tekerlekli) kullanacaklara, 
"A2" Sınıfı Sürücü Belgesi, 35KW kadar motosiklet (2-3 tekerlekli) kullanacaklara,
"B" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, Kamyonet kullanacaklara,
"B1" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet (4 tekerlekli) kullanacaklara,
"BE"Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil ve Kamyonet (Römorklu) kullacaklara, 
"C" Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon ve Çekici kullanacaklara, 
"CE" Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon ve Çekici (Romorklu) kullanacaklara,
"C1" Sınıfı Sürücü Belgesi, 7500 kg kadar Kamyon ve Çekici kullanacaklara,
"C1E" Sınıfı Sürücü Belgesi, 12000 kg kadar Kamyon ve Çekici (Römorklu) kullanacaklara,
"D" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs kullanacaklara,
"DE" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs (Römorklu) kullanacaklara,
"D1" Sınıfı Sürücü Belgesi, 16+1 kişilik Minibüs kullanacaklara,
"D1E" Sınıfı Sürücü Belgesi, 16+1 kişilik Minibüs (Römorklu) kullanacaklara,
"E" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs kullanacaklara,
"F" Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik tekerlekli Traktör kullanacaklara,
"G" Sınıfı Sürücü Belgesi, İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara verilmektedir.
 
ARAÇLARIN SÜRÜLMESİNDE YETKİ DURUMU
Araçları Sürme Yetkisi
a) B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
b) F sınıfı sürücü belgesi ile M,
c) G sınıfı sürücü belgesi ile M,
ç) A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
d) A2 sınıfı sürücü belgesi M ve A1, 
e) A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2, 
f) B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
g) BE sınıfı sürücü belgesi M, B1, B1 ve F, 
ğ) C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
h) CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F, CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
ı) C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
i) C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
k) DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F, DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
l) D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
m) D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlarda sürülebilir.
 
SÜRÜCÜ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR
Sürücü belgesi alacakların;
a) Yaş bakımından,
1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları,
 
b) Deneyim bakımından,
1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
6) DE sınıfı sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları,
 
c) Öğrenim durumu itibariyle en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
ç) 26/09/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,
d) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,
e) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

g) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması
zorunludur. 

 

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN VEYA KONTROL EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Sertifika
1) Sürücü kursundan alınan sertifika bilgileri, elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) servisinden kontrol edilecek, ayrıca ibrazı istenmeyecektir.

2) EGM/JANDARMA tarafından düzenlenen sertifika yerine geçen sınav sonuç belgesi elektronik ortamda kontrol edilecek, elektronik ortamda bulunmayan sertifikaların veri girişi, ilgili trafik tescil kuruluşunca yapıldıktan sonra işleme devam edilecektir.

3) Yabancı sürücü belgesinin değiştirilmesi işleminde, belgenin aslı, renkli fotokopisi, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi ibrazı istenecektir. Yabancı sürücü belgesi ülkemiz sürücü belgesine dönüştürüldükten sonra aslı ilgili ülke makamlarına iade edilir. Diğer belgeler trafik tescil kuruluşundaki dosyasında muhafaza edilecektir.
 

Öğrenim Bilgileri

1) Sertifika sahibinin öğrenim bilgileri PolNet sürücü belgesi programından öğrenim bilgisi butonundan sorgulanacak, ayrıca belge ibrazı istenmeyecektir.

2) EGM/JANDARMA tarafından düzenlenen sertifika yerine geçen sınav sonuç belgesinde öğrenim bilgileri elektronik ortamda kontrol edilecek, 01/01/2016 tarihinden önce düzenlenen sınav sonuç belgesine göre alınan müracaatlarda öğrenim belgesinin aslı görülmek kaydıyla fotokopisi alınacaktır.

3) Yabancı sürücü belgesinin değiştirilmesi işleminde öğrenim belgesinin aslı görülmek kaydıyla fotokopisi alınır. Öğrenim belgesinin yurt dışından alınmış olması durumunda denklik belgesi istenecektir.
 

Sağlık Raporu

1) Sürücü/sürücü adayının sağlık raporu bilgileri Sağlık Bakanlığından elektronik ortamdan temin edilecektir. Ayrıca müracaat sahibinden belge ibrazı istenmeyecektir. Ancak uygulamaya ilişkin sistemin bütün unsurları ile çalışıncaya (sağlık raporunun elektronik ortamda temin edilmeye başlanıncaya) kadar, belgenin aslı ya da sürücü kursu tarafından onaylanan fotokopisi elden alınıp kontrol edilerek dosyasında muhafaza edilecektir.

2) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri dışında düzenlenen sürücü sağlık raporları sürücü belgesi işlemlerinde kabul edilmeyecektir.
 

Fotoğraf

1) Sertifika sahibine ait biyometrik fotoğraf, MEB’den elektronik ortamda alınıncaya kadar, 2 adet biyometrik fotoğraf elden alınacaktır.

2) EGM/JANDARMA tarafından düzenlenen sertifika yerine geçen sınav sonuç belgesi, yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilmesi, zayi, yıpranma, yenileme gibi işlemlerde 1 adet biyometrik fotoğraf alınacaktır.

3) Alınan fotoğraf, Ek-18 formunun ilgili bölümüne yapıştırılarak dosyasında muhafaza edilecektir.
 

İmza

1) MEB’den elektronik ortamda alınıncaya kadar müracaat esnasında sertifika sahibinin imzası alınacaktır.


2) EGM/JANDARMA tarafından düzenlenen sertifika yerine geçen sınav sonuç belgesi, yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilmesi, zayi ve yenileme gibi işlemlerde müracaatçının imzası alınacaktır.


3) İmzanın, Ek-18 formu üzerindeki alana taşmayacak şekilde atılması sağlanacaktır.
 

İletişim bilgileri (belgenin teslim edileceği kişi, adres ve telefonu)

MEB’den elektronik ortamda temin edilinceye kadar ilk defa sürücü belgesi alacaklar ile yenileme ve güncelleme işlemlerinde belgelerin teslimat bilgileri müracaat esnasında alınacaktır.
 

Harç bedeli

Maliye Bakanlığından elektronik ortamda alınıncaya kadar makbuzun aslı müracaat esnasında alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.
 

Değerli kağıt bedeli

Maliye Bakanlığından elektronik ortamda alınıncaya kadar makbuzun aslı müracaat esnasında alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.
Vakıf payı bedeli

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün anlaştığı bankalardan elektronik ortamda alınıncaya kadar makbuzun aslı müracaat esnasında alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.
 

Adli sicil belgesi

Elektronik ortamda müracaat memuru tarafından sorgulanıp çıktısı alınarak dosyasında muhafaza edilecektir. Müracaatçıdan belge istenmeyecektir.
 

Parmak İzi Alınması veya Teyidinin Yapılması

Müracaatçının daha önce herhangi bir nedenle parmak izi kaydı olup olmadığı kontrol edilecek, parmak izi kaydı varsa parmak izi teyidi yapılacaktır. Parmak izi alınmamış ise parmak izi alınacak ve fotoğraf taraması yaptırıldıktan sonra “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu” çıktısı alınıp imzalanarak müracaat dosyasında muhafaza edilecektir.


Kan grubu

Elektronik ortamda sağlık raporu ile birlikte alınıncaya kadar, müracaatçının yazılı beyanı veya sağlık raporu üzerinden alınacaktır.


Sürücü belgesi dosyası


İlk defa sürücü belgesi alacak olanlar ile yabancı sürücü belgesinin değiştirilmesi işlemlerinde şoförler odasından alınan dosyalar kabul edilecektir.


Mevcut sürücü belgesine yeni bir sınıf eklenmesi işlemi, zayi, yıpranma ve yenileme gibi işlemlerde dosya istenmeyecektir. Bu işlemler sürücü belgesinin ilk alındığı trafik tescil kuruluşu dışında başka bir trafik tescil kuruluşunda yapılmış ise önceki sürücü belgesi ile belgelerin aslı dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna birleştirilmek üzere gönderilecektir.
 

DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ

Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez. Ancak, 01/01/2016 tarihinden önce trafik tescil kuruluşlarınca müracaatı alınarak, yabancı sürücü belgesinin doğruluğu hakkında yazışma yapılanlar Konvansiyona taraf ülke olmasa bile hakkında olumlu cevap alınması durumunda sürücü belgeleri, ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilecektir.


Yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi taleplerinin doğrudan tescil birimlerine yapılması gerektiğinden, dış temsilciliklerimize yapılan ve alınan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Doğruluğundan şüphe edilenler ile ülkemizdeki sürücü belgesi sınıfı karşılığı tespit edilemeyen yabancı sürücü belgelerinin renkli fotokopileri alınır. İl valiliklerince sürücü belgesinin verildiği ülkedeki dış temsilciliğimiz aracılığı ile doğrudan yazışma yapıldıktan sonra alınan cevaba göre hareket edilir. Cevap gelinceye kadar yabancı sürücü belgesinin aslı ilgili şahısta kalacaktır.


Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilenlerin Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi karşılığı ile değiştirilir.


Yabancıların sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunan ülkelerden aldıkları yabancı sürücü belgeleri anlaşma hükümleri karşılıklılık tablosuna göre ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilir.


Yabancıların motorlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak üzere verilen yabancı sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Ancak, bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Başka sınıftan sürücü belgesi verilmez.


Yabancı sürücü belgesinin değiştirilmesi işlemlerinde sürücü belgesinin sahteliğinin tespit edilmesi durumunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.


Geçici olarak verilen yabancı sürücü belgeleri ile uluslararası sürücü belgeleri değiştirilmez.


Süreli olarak verilmiş olan yabancı sürücü belgelerinin süreleri dolmuş olsa bile sürelerine itibar edilmeyerek ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilir.
 

Ülkemiz sürücü belgesinin, yabancı bir ülkede o ülkenin sürücü belgesiyle değiştirildikten sonra yeniden ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi için yapılan müracaatlarda;

a) Dosyasında ülkemizden aldığı sürücü belgesi mevcut ise müracaatçıya iade edilecektir.

b) Mevcut değil ise ülkemiz sürücü belgesi kayıtlarına göre yeniden belge düzenlenecektir.


c) Dosyasındaki sürücü belgesi eski tip ise yeni tip sürücü belgesi düzenlenecektir.

d) Türk vatandaşları yurt dışında farklı bir sınıf sürücü belgesi almış ise ülkemizden aldıkları sürücü belgelerine farklı olan sınıf eklenecektir.
 

Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmüş olmaları zorunludur.


Yabancılara verilen ülkemiz sürücü belgeleri üzerine kod tablosundan “Ticari Araç Kullanamaz” kodu işlenir. Bu hüküm 5203 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen “Mavi Kart” sahiplerine uygulanmaz.

Yabancı sürücü belgesinin aslını ibraz edemeyenlerden, sahibi olduğu sürücü belgesi ile ilgili yazılı beyanları ve kimlik bilgilerine göre müracaatları alınır, müracaatçının yabancı sürücü belgesini aldığı ülkedeki dış temsilciliğimiz ile yapılacak yazışma sonucuna göre işlem yapılacaktır.


Ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi düzenlendiği ülkeye gönderilir.

 

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI(01.01.2016 tarihinden Önce alınan Sürücü Belgesi)


1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.

2.Sağlık Raporu(2 yıl geçerli)(Aile hekimliklerince düzenlenmektedir.)

3. Değerli Kağıt Bedeli(13tl)(maliye veya anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.)

4. Hizmet Bedeli(2tl)(anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.)

5. İki adet Biometrik fotoğraf

6. Parmak İzi(Şube Müdürlüğümüzce alınacaktır.)

NOT:01.01.2016 tarihinden sonra alınan sürücü belgelerinde değerli kağıt bedeli 117tl, hizmet bedeli ise 22 tl olarak ilgili kurumlara yatırılacaktır.
 

 

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ(01.01.2016 tarihinden Önce alınan Sürücü Belgesi)


1. Sağlık Raporu(2 yıl geçerli)(Aile hekimliklerince düzenlenmektedir.)

2. Değerli Kağıt Bedeli(13tl)(maliye veya anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.)

3. Hizmet Bedeli(2tl) Hizmet Bedeli(2tl)(anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.)

4. iki adet Biometrik fotoğraf

5. Parmak İzi(Şube Müdürlüğümüzce alınacaktır)

NOT:01.01.2016 tarihinden sonra alınan sürücü belgelerinde değerli kağıt bedeli 117tl, hizmet bedeli ise 22 tl olarak ilgili kurumlara yatırılacaktır.

01/01/2016 Tarihinden Önce Alınan Sürücü Belge Sınıflarının Yeni Tip Sürücü Belgesindeki Karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

​ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI KARŞILIĞI
A1 M ve A1
A2 M, A1, A2, A ve B1
B M, B1, B, D1 ve F
​C ​M, B1, B, D1, C1, C ve F
​D ​M, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1E ve F
​E (28.04.1997 Önce) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F​
​E (28.04.1997 Sonra) ​M, B1, B, C1, C, D1, D ve F
​F M ve F​
​G ​M ve G
​H ​Engel durumuna göre A veya B
 • TGP
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER