Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik-Araç Tescil İşlemleri

Giriş
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

ÖNEMLİ DUYURU
           
        Trafik Tescil İşlemleri; Altınözü İlçe Emniyet Amirliği, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü, Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hassa İlçe Emniyet Amirliği, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ilgili birimlerinde yapılmaktadır.
 
YENİ KAYIT (FATURALI) TİCARİ ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
1.      Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
2.      Uygunluk Belgesi
3.      Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4.      ÖTV ödeme belgesi aslı
5.      Vatandaşlık Numaralı Kimlik Belgesi
6.      Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.      Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
8.       Tescil belgesi ücreti 120 TL (2018 yılı için geçerli)
 
9.      Şoförler Odası Oda Kayıt Belgesi
 
 
NOT: Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
         Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
             a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
             b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
 
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
 
1.       İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı  (Satış yapan birimin yazıları resmi yoldan Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine ulaştıktan sonra.)
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       Muayene süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
 
       NOT: Tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
       Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
        a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 
        b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
 
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
 
1.       Veraset ilamı (ilgili mahkemeden veya noterlerden)
2.       Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3.       Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6.       Vatandaşlık numaralı Kimlik Belgesi 
7.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
9.      Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 
 
 
YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ
 
1.       Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
 
 
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ-AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
 
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracat İşlem Formu (Ek-1) 
3.       Dilekçe
4.       Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği 
5.       Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (şahıslar için) 
6.       Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (şirketler için)
 
 
MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
 
1.     Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun (Numarasız olanlar)  girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2.     Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun (Numarasız olanlar)  garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3.      Teknik belge-plan proje
4.      İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
5.      Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
6.      Muayene istasyonlarınca tespit yaptırılır.
 
 
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
 
1.       Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       Dilekçe
3.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
4.       Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
 
AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ ÜNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ
 
1.       Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2.       Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3.       Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4.       Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5.       Özel plaka ücreti, tescil tarihinde yürürlükte olan (Memur aylık maaş katsayısı X 100.000 (Yüz Bin) + % 18 KDV) üzerinden hesap edilecektir. 
TESCİL BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ
 
1.       Dilekçe
2.      Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
3.       Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
 
TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
 
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5.       Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
 
 
(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI
 
        “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.
 Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
*             Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
*            Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
*             Harç makbuzu,
*            Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım  numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
*             İthal araçlar için garanti belgesi,
*             İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.
 
 
(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
 
          Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.
1.       Dilekçe
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       ÖTV ödeme belgesi aslı
4.       Harç makbuzu
5.       Aracın faturası, trafik şahadetnamesi, noter satış senedi
 
 
(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
 
         Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz.
1.       Dilekçe
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       Aracın satın alındığı belge
4.       Harç makbuzu
 
 
TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI
 
Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçları üzerine reklam yazdırılabilmesi için, reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri tescil kuruluşlarına müracaat etmesi gereklidir. Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.
Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Yetki belgesi alınması esnasında reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin bankadan alınmış 00.000 TL’lik teminat mektubunu ibraz etmeleri gereklidir.
Yetki Belgesi tescil kuruluşunca verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bu belgenin düzenlenebilmesi için yetki belgesine sahip olan firmalar, reklam vermek amacıyla anlaştıkları ticari araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesini takiben İZİN BELGESİ (Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik Ek-2) almak için trafik kuruluşuna müracaat eder.
 İzin Belgesi müracaatı sırasında:
a.      Reklamın mahiyetini
b.      Reklamın süresini
c.       Araç başına düşen reklam bedelini
d.      Reklam bulundurulacak araçların cinslerini
e.      Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları
f.       Reklam bulundurulacak araçların sayıları
g.      Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin ünvanını belirten noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.
Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.
Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.
  • TGP
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Ulusal Ulaştırma Portalı
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER