Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik-Araç Tescil İşlemleri

Giriş
ARAÇ TESCİL BELGELER
ÖNEMLİ DUYURU:
           
        Trafik Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemleri; Altınözü İlçe Emniyet Amirliği, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü, Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hassa İlçe Emniyet Amirliği, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ilgili birimlerinde yapılmaktadır.
      Noterde yapılan satışlarda Müdürlüğümüzce herhangi bir ücret ve belge talep edilmemektedir. Vatandaşlarımızın TC No yazılı Kimlik belgeleriyle müracaatları yeterlidir.
YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
1.      Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
2.      Uygunluk Belgesi
3.      Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4.      ÖTV ödeme belgesi aslı
5.      Vatandaşlık Numaralı Kimlik Belgesi
6.      Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.      Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
8.       Tescil belgesi ücreti 88 TL (2017 yılı için geçerli)
 
 
 
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
         Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
             a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
             b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 
YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
1.       Gümrük Trafik şahadetnamesi
2.       Uygunluk belgesi
3.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4.       ÖTV Ödeme Belgesi aslı
5.       Vatandaşlık numarası
6.       Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.       Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
 
       NOT: Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.
         Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
              a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
              b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 
DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
1.       Noter Satış senedi
2.       Vergi ilişik Kesme Belgesi
3.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
4.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
5.       Vatandaşlık numarası
6.       Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
           
       NOT: Noter satış senedi tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
       Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
      a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
      b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 
NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
 
1.       Noter satış senedi
2.       Vergi ilişik kesme belgesi
3.       Şoförler Odasından Nakil Dosyası.
4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
5.       Araca ait eski Tescil Belgesi ile plakalar
6.       Vatandaşlık numaralı kimlik belgesi
7.      Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
 
 
       NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, borç bilgisi Polnet sisteminden kontrol edilecek borcu bulunmayaların işlemleri yapılacaktır. 
       Noter satış senedi tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

 
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
 
1.       İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı  (Satış yapan birimin yazıları resmi yoldan Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine ulaştıktan sonra.)
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       Muayene süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
 
       NOT: Tescilsiz araçların üç ay,  tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
       Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
        a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 
        b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
 
1.       Veraset ilamı (ilgili mahkemeden veya noterlerden)
2.       Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3.       Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6.       Vatandaşlık numaralı Kimlik Belgesi 
7.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
9.      Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 

 
YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ
 
1.       Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
2.       Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

 
 
YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ
 
1.       MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
2.       Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
3.       Araca ait plakalar
4.       Araca ait tescil ve trafik belgeleri
5.       Dilekçe
6.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve Diplomatlar hariç)

 
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI
 
1-    Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c)Tescil ve Trafik belgeleri
d)Plakalar
         Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2-      Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Noter satış senedi
c)Tescil ve trafik belgeleri
d)Plakalar
e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

 
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
 
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
5.       Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (şahıslar için)
6.       Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (şirketler için)

 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
 
1.       Fatura
2.       Montaj Tespit Raporu
3.       İmalat Yeterlilik belgesi
4.       Karayolu Uygunluk Belgesi
5.       Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak
6.       Dilekçe
7.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
9.      Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
 
1.       Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

 
MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
 
1.     Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2.     Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3.      Teknik belge-plan proje
4.      İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
5.      Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
6.      Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

 
ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ
 
        Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.
         Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.

 
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
 
1.       Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5.       Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 
AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ ÜNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ
 
1.       Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2.       Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3.       Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4.       Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5.       Özel plaka ücreti, tescil tarihinde yürürlükte olan (Memur aylık maaş katsayısı X 100.000 (Yüz Bin) + % 18 KDV) üzerinden hesap edilecektir. 

 
TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ
 
1.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2.       Dilekçe
3.      Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
4.       Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 
TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
 
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Borç bilgisi Polnet sisteminden kontrol edilecek borcu bulunmayanların işlemi yapılacaktır. 
5.       Plakalar getirilecek
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

 
HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
 
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Borç bilgisi PolNet sisteminden kontrol edilecek borcu bulunmayanların işlemi yapılacaktır. 
5.       Plakalar getirilecek
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
7.       Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

 
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
 
1.    Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
2.     Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

 
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER
 
1.      Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
2.      Dilekçe
3.      Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

 
TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
 
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5.       Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

 
(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI
 
        “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.
 Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
*             Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
*            Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
*             Harç makbuzu,
*            Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım  numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
*             İthal araçlar için garanti belgesi,
*             İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.

 
(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
 
          Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.
1.       Dilekçe
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       ÖTV ödeme belgesi aslı
4.       Harç makbuzu
5.       Aracın faturası, trafik şahadetnamesi, noter satış senedi

 
(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
 
         Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz.
1.       Dilekçe
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       Aracın satın alındığı belge
4.       Harç makbuzu

 
TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI
 
     Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçları üzerine reklam yazdırılabilmesi için, reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri tescil kuruluşlarına müracaat etmesi gereklidir. Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.
    Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Yetki belgesi alınması esnasında reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin bankadan alınmış 35.000 TL’lik teminat mektubunu ibraz etmeleri gereklidir.
Yetki Belgesi tescil kuruluşunca verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bu belgenin düzenlenebilmesi için yetki belgesine sahip olan firmalar, reklam vermek amacıyla anlaştıkları ticari araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesini takiben İZİN BELGESİ (Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik Ek-2) almak için trafik kuruluşuna müracaat eder.
 İzin Belgesi müracaatı sırasında:
a.      Reklamın mahiyetini
b.      Reklamın süresini
c.       Araç başına düşen reklam bedelini
d.      Reklam bulundurulacak araçların cinslerini
e.      Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları
f.       Reklam bulundurulacak araçların sayıları
g.      Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin ünvanını belirten noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.
    Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.
     Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.
     Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.
 • TGP
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER