Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Tem-Terörle Mücadele Mevzuatı ve İnsan Hakları

Giriş
 
TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI
 
 • (3201) sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,
 • (5442) sayılı İl İdaresi Kanunu,
 • (442) sayılı Köy Kanunu,
 • (2330) sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
 • (2821) sayılı Sendikalar Kanunu,
 • (2820) sayılı Siyasi Partiler Kanunu,
 • (2911) sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,
 • (2822) sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu,
 • (1774) Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
 • (2935) Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
 • (1402) Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
 • İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi,
 • İşkence ve Gayriinsani Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi,
 • İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi,

 

 
İNSAN HAKLARI
 
      İnsan hakları; Herkesin haysiyetli bir yaşam sürmesi için gerekli temel manevi haklardır. Bu nedenle, evrensel, ayrılmaz, asli ve bölünmezdir.
 
   İnsan hak ve özgürlüklerinin, evrensel olarak ve ayrım gözetilmeksizin herkes için gerçekleştirilmesi, çağımızın başlıca hedeflerinden biri olmuştur. Bu hedef, temel hak ve özgürlüklerin insan kişiliğinin ayrılmaz unsuru  olduğu ilkesinde anlatımını bulmuştur. İnsan hak ve özgürlüklerinin tanınması, evrensel bir ilgi ve gözetim konusu olmakla kalmamış, bunların güvence altına alınarak  olası ihlallerden korunması ve daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla  uluslararası organizasyonlar tarafından çeşitli ilkelerin yer aldığı ortak belgeler oluşturulmuştur.
 
     Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin üyesi durumunda bulunan Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere insan hakları alanında bir çok uluslararası belgeyi imzalamış ve bazı yükümlülükler altına girmiştir.
 
     Günümüzde insan hakları konusu uluslararası gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, Emniyet Teşkilatı her geçen gün değişen dünya koşullarına göre kendini yenilemekte ve terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucu ile mücadeleden küçükleri korumaya uzanan geniş bir yelpazede görevini icra ederken insan haklarının korunması konusunda büyük bir özveriyle çalışmaktadır.
 
      Toplumun desteğinin kazanılması için öncelikle personele insan haklarına ve temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde görev yapma bilincinin kazandırılması  büyük önem arz etmektedir.
 
       Bu açıdan bakıldığında polisin eğitimi ön plana çıkmaktadır. “İyi hizmetleri nitelikli personel verir” ilkesinden hareketle eğitime önem verilmekte, geniş görev alanını kapsayan faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
 
     Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde, Anayasa ve yasalarımızda yeni düzenlemeler yapılmış, yapılan bu yeni düzenlemeler ile mevcut yasalarımızda köklü değişiklikler meydana gelmiştir.
 
     3 Ekim 2001 tarihinde Anayasamızda yapılan reform niteliğindeki değişiklere paralel olarak 8 adet uyum kanunu çıkarılmıştır.
 
    Gözaltı sürelerinde yapılan değişiklikler ile, yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç yirmi dört saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hakim önüne çıkarılmaktadır. Bu değişiklik ile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin benimsediği maksimum 102 saatlik gözaltı süresinin de altına inilmiştir.
 
      Gözaltı sürelerinde ve diğer konularda yapılan değişiklikler ile, Avrupa standartlarının da ilerisinde sayılabilecek yeni reformlar gerçekleştirilmiştir.
 
      Reformların gerçekleştirilmesinin yanı sıra, yapılan değişiklerin hatasız bir şekilde uygulanabilmesi için personelin eğitilmesine önem verilmekte ve bu eğitimler sırasında insan haklarına duyarlı kişi, kurum ve kuruluşlarla da yoğun işbirliği yapılmaktadır.
 
      Avrupa birliği yolunda hızla ilerleyen Türkiye’de, diğer kurum ve kuruluşlar gibi Emniyet Teşkilatı sürekli kendini geliştirmekte ve yenilemektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği desteği ile birçok önemli proje yürütülmektedir.
 
    Yasalarda yapılan reformlar polis uygulamalarını doğrudan etkilemekte olup, bununla birlikte Emniyet Teşkilatında da eğitim alanında, hukuki alanda ve  yönetim alanında yapılan düzenlemelerle uygulamadaki insan hakları standardı yükseltilmeye çalışılmaktadır.
 • TGP
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER